WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY KONSYGNACYJNEJ

 ………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzam wysłanie na Państwa adres na warunkach kredytowych towaru wymienionego w załączonej fakturze (specyfikacji).

W przypadku braku możliwości jego sprzedaży, towar prosimy zwrócić na nasz koszt.

Zastrzegamy sobie prawo żądania zwrotu niesprzedanych wyrobów w dowolnym terminie. Nadal zachowuje ważność obowiązek z Państwa strony przygotowania wszystkich sprawozdań finansowych w celu uzupełnienia naszej dokumentacji jako właścicieli wyrobów. Płatność za sprzedane wyroby winna być regulowana zgodnie z warunkami umieszczonymi w fakturze (specyfikacji).

Z wyrazami szacunku!

…………………………..

(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *