Karta środka trwałego

(pieczęć firmy)

KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO

NUMER INWENTARZOWY

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
SYMBOL WG KRŚT ROK PRODUKCJI/BUDOWY DOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT
DATA NABYCIA/WYKONANIA – NAZWA I NR DOWODU DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODU STAN TECHNICZNY
MIEJSCE UŻYTKOWANIA ZMIANY MIEJSC UŻYTKOWANIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (NOWY, UŻYWANY, NR FABRYCZNY,ATEST,CERTFIKAT)
CZĘŚCI SKŁADOWE, URZĄDZENIA DODATKOWE

FORMA NABYCIA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ZMIANY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ stanowiącej podstawę amortyzacji

UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I JEGO ZMIANY

GOTÓWKA  / ŚRODKI WŁASNE

Data zmiany

Przyczyna

Wartość początkowa po zmianie

Rok lub data zmiany

Umorzenie lub zmiana w roku

Umorzenie natastająco od początku

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

SKŁADNIKI WYCENY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

1

2

3

4

5

6

RAZEM

METODA AMORTYZACJI

NORMA STAWKI AMORTYZACJI

PODSTAWOWA ROCZNA STAWKA AMORTYZACJI

WSPÓŁCZYNNIK PODWYŻSZENIA STAWKI

ROCZNA STAWKA AMORT.

AMORTYZACJA MIESIĘCZNA

ROK

WARTOŚĆ POCZĄT. PO ZMIANACH

UMORZENIE PO ZMIANACH

ROCZNA KWOTA AMORT.I

w tym stanowiąca koszty uzyskania

WARTOŚĆ BRUTTO     wg stanu z dnia

         UMORZENIE             wg stanu z dnia

WARTOŚĆ NETTO         wg stanu z dnia

01.I

31.XII

01.I

31.XII

01.I

31.XII

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU UŻYWANIA (remonty, naprawy, ulepszenia, przekazanie w najem lub dzierżawę, zastaw bankowy lub skarbowy, szkody)

INFORMACJE KOŃCOWE (sprzedaż, darowizna, kasacja, likwidacja, data całkowitego zamortyzowania, czas eksploatacji po zamortyzowaniu)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge