Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU

 

 
………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 

 

Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie……………………
(potwierdzenie przelewu w załączeniu)
Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od umowy.

 
Z poważaniem

…………………………
(podpis)

 

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

 

 

 

 

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom,

które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania, zgodnie z polityką naszej firmy, wstrzymujemy kredyt.

Z pewnością zdajecie sobie Państwo sprawę, że nasze poprzednie dostawy nie zostały jeszcze zapłacone.

Natychmiast po przyjęciu wpłaty regulującej poprzednie faktury, prześlemy Państwu zamówiony towar.

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)

 

Zwrot towaru przekazanego na próbę

 

 

 

 

ZWROT  TOWARU PRZEKAZANEGO NA PRÓBĘ

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziekuję za udzielenie mi możliwości wypróbowania waszego wyrobu ……………………. (nazwa wyrobu)

Wyrób jest dobrej jakości, jednak w chwili obecnej nie mogę go zakupić z powodu ………………………………………..

Zgodnie z otrzymanymi od Państwa instrukcjami zwracam wyrób w jego oryginalnym opakowaniu.

 

Dziękuję raz jeszcze i pozostaję z wyrazami szacunku.

 

 

 

……………………………..

(podpis)

 

Reklamacja

 

 

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

……………………….., dnia…….

Adresat:… ………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:……………….

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

 

Nazwisko klientki:………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu:…………………………………………..

Stwierdzona wada:…………………………………………………….

Reklamcjaa obejmuje:……………………………………………………..

 

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………..

(podpis)

 

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

 

  

 

PISMO DO PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARU

 

  

 

 

 

……………….., dnia…………..

 

Adresat: ……………………….

 

 

  

 

Na podstawie dokumentów przewozowych z dnia …………………………. (kopia w załączeniu), 

prosimy o zwrot na nasz adres towaru który  wysłaliśmy do ………………………………………………(adres).

Zgadzamy się na pokrycie kosztów zwrotu towaru.

 

  

 

Z poważaniem

 ……………………………

(podpis)

 

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

 

NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:……………………….

 

Szanowny Panie!

 

 

Nawiazujac do pisma dotyczącego zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. informujemy, że treść dotyczy artykułu, który został już wysłany i zapłacony, i na który z naszej strony otrzymał Pan …………% rabatu.

Niestety musimy odmówić przyjęcia zwrotu ww towaru, ponieważ artykuł ten został już wycofany z produkcji.

Umowa nasza nie przewidywała tego rodzaju sytuacji.

Przesyłamy Panu dodatkowe materiały reklamowe pomagające w sprzedaży u innych naszych dystrybutorów. Dodatkowo informujemy, że nasz przedstawiciel, Pan …………………………………………………………. skontaktuje się z Panem osobiście i przekaże Panu kilka dodatkowych sugestii.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia

 

 

 

………………………………….

(podpis)

 

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 

INFORMACJA O NIEPRZYJĘCIU ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:……………………………

 

 

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia …………………….., nr……………………….. informuję, że wysyłkę zrealizowaliśmy w terminie (kopia dowodu dostawy w załączeniu).

Anulowanie przez Państwa ww zamówienia nie ma żadnego uzasadnienia.

Towar został wydany zgodnie z warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, wywiązaliśmy się zatem z naszych zobowiązań umownych.

W zwiazku z tym, zastrzegamy sobie pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

Z poważaniem

 

…………………………………….

(podpis)

 

Reklamacja i zwrot towaru

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

……………….., dnia…………..

Adresat:…. ……………………

Dnia… zgodnie z załączonymi fakturami, otrzymaliśmy zamówiony towar.

Niestety, nie spełnia on wymogów opisanych w dostarczonej nam wcześniej charakterystyce, jak też jakościowo różni się od otrzymanych próbek.

Stwierdziliśmy następujące wady dostarczonego nam towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamierzamy towar w całości zwrócić na Państwa koszt.

Prosimy o pilne dostarczenie nam instrukcji zwrotu.

 

Z poważaniem

…………………………..

(podpis)

REKLAMACJA WZÓR

Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony

Read More