TESTAMENT Z WYDZIEDZICZENIEM WZÓR

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku
imię i nazwisko spadkodawcy
mojej śmierci do spadku po mnie powołuję):
7. …………………………………………. w udziale2) wielkości 1/3 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
8. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
9. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1/6 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy

Oświadczam, że

Read More

TESTAMENT Z ZAPISEM WZÓR

Ja niżej podpisany …………………………….………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję1):

Read More

TESTAMENT WZÓR

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję:
1. …………………………………………. przekazując jej nieruchomość gruntową zabudowaną

budynkiem mieszkalnym położoną w ………………………………………., dla

Read More

TESTAMENT WZÓR

                                                        Testament

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku

Read More