UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

 

…………………, dnia …………….

Adresat:………………………….

 

 

 

Szanowni  Państwo!

Z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności.

Read More

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

 

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY

 

 

…………………….., dnia……………..

 

Adresat:………………………………..

   Szanowny Panie!

Dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za

Read More

ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

 ……………… miejscowość i data

 …………………… Ul. ……………… ……………………. NIP…………………..    Urząd Skarbowy Ul. ……………. …………………..

 

  Odpowiedź na upomnienie

Read More

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY

 …, dnia …

 Adresat:…

 Szanowny Panie!

Dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za fakturę nr …, z dnia … . Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty, proponowaliśmy

Read More