Zamówienie towaru

 

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym zamawiam następujące towary:

 

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

 

Proszę o dostawę w terminie do dnia………………………………………………….

Warunki płatności:……………………………………………………………………………….

Transport …………………………………………………………………………………………..

(rodzaj transportu).

Wszystkie zapytania związane z powyższym zamówieniem proszę kierować

do ……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres, tel.).

 

Dziękuję za niezwłoczną realizację zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………….

(podpis)

 

Propozycja zamiany towaru

 

 

 

 

PROPOZYCJA ZAMIANY TOWARU

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Na podstawie umowy z dnia …………………… zobowiazaliśmy się dostarczyć Państwu  …………………………….

(nazwa i ilość towaru).

Niestety natychmiastowa wysyłka nie jest możliwa z przyczyn ……………………..………………………………..

Prosimy o informację, czy zamiast wyżej opisanych wyrobów możemy dostarczyć wyroby ………………………………….. o podobnych parametrach.

 

Przepraszamy za zaistniałe kłopoty i prosimy o odpowiedź.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

……………………………..

(podpis)

 

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

 

 

PISMO DOTYCZĄCE WYBRAKOWANEGO TOWARU

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia ……………………………………….. otrzymaliśmy specyfikację faktury towaru zakupionego na podstawie umowy z dnia ……………………………..

W otrzymanym towarze znaleźliśmy następujące braki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe przyjęcie reklamacji, w przeciwnym razie zmuszeni będziemy podjąć stosowne kroki prawne.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

 

NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:……………………….

 

Szanowny Panie!

 

 

Nawiazujac do pisma dotyczącego zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. informujemy, że treść dotyczy artykułu, który został już wysłany i zapłacony, i na który z naszej strony otrzymał Pan …………% rabatu.

Niestety musimy odmówić przyjęcia zwrotu ww towaru, ponieważ artykuł ten został już wycofany z produkcji.

Umowa nasza nie przewidywała tego rodzaju sytuacji.

Przesyłamy Panu dodatkowe materiały reklamowe pomagające w sprzedaży u innych naszych dystrybutorów. Dodatkowo informujemy, że nasz przedstawiciel, Pan …………………………………………………………. skontaktuje się z Panem osobiście i przekaże Panu kilka dodatkowych sugestii.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia

 

 

 

………………………………….

(podpis)

 

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

 

 

INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy ………… został naprawiony i odesłany dnia …………. za pośrednictwem firmy przewozowej ……………………….

Ponieważ dotychczas nie otrzymaliście Państwo naszej przesyłki przypuszczamy, że zaginęła podczas transportu.

Firma przewozowa zobowiązała się do znalezienia przesyłki i udzielenia nam informacji w ciągu czternastu dni.

Jeśli w tym czasie przesyłka odnajdzie się, niezwłocznie ją Państwu przekażemy.

Jeśli zaś okaże się, że przesyłka została zagubiona, prześlemy czek o równowartości zagubionego …………………..

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis)

 

Informacja o zablokowaniu towaru sprzedaży na wolnym rynku

 

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z umową nr …………. z dnia…………..przysługuje nam prawo zastawu towaru, który przechowujecie Państwo w naszych magazynach.

Nieuiszczone opłaty za magazynowanie towaru na dzień ………………. wynoszą ………… .

Termin płatności upłynął dnia ……………………….

Towar, do którego rościmy sobie prawo zastawu został opisany w ewidencji zgodnie z formularzem przyjęcia do magazynu nr…………………, z dnia……………………

Niniejszym żądamy uregulowania zaległej kwoty do dnia………………………………. .

W przeciwnym wypadku, towar zostanie wystawiony na publicznej sprzedaży, która odbędzie się dnia…………………….., o godz. …………………… na terenie naszych magazynów.

Środki uzyskane ze sprzedaży ww towaru zostaną przeznaczone na pokrycie Państwa niezapłaconych należności.

Za ewentualną niedopłatę, ciążyć na Państwu będzie obowiązek jej wyrównania.

Pozostałych należności dochodzić będziemy na drodze sądowej.

Informujemy ponadto, że do czasu uregulowania pełnej należności żadna część towaru z magazynu nie będzie wydana.

 

……………………………………

(podpis)

 

Informacja o wysyłce towaru

 

INFORMACJA O WYSYŁCE TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:…… ………………….

 

 

Informuję, że zgodnie z zamówieniem nr……………………. z dnia ………………………. towar zostanie przesłany do Państwa za pośrednictwem firmy dostawczej …………………………… w dniu  ………………………,

nr zlecenia…………………………………….

 

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Informacja o chwilowym braku towaru

 

INFORMACJA O CHWILOWYM BRAKU TOWARU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy za Państwa zamówienie nr ……………………………….. na ……………………………………… (nazwa towaru).

Niestety występują chwilowe braki w zapasach producenta.

Złozyliśmy zamówinie na następną dostawę, ale nie ma informacji od producenta, co do terminu realizacji.

Dlatego chętnie zwrócimy Państwa przedpłatę i prześlemy informację po otrzymaniu następnej partii towaru. Możemy również wpłaconą kwotę zatrzymamać i wysłać towar natychmiast po jego otrzymaniu.

 

Prosimy o Państwa decyzję.

 

 

Z poważaniem

……………………………………………

(podpis)

 

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 

INFORMACJA O NIEPRZYJĘCIU ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:……………………………

 

 

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia …………………….., nr……………………….. informuję, że wysyłkę zrealizowaliśmy w terminie (kopia dowodu dostawy w załączeniu).

Anulowanie przez Państwa ww zamówienia nie ma żadnego uzasadnienia.

Towar został wydany zgodnie z warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, wywiązaliśmy się zatem z naszych zobowiązań umownych.

W zwiazku z tym, zastrzegamy sobie pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

Z poważaniem

 

…………………………………….

(podpis)

 

Informacja o braku zamówionego towaru

 

INFORMACJA O BRAKU ZAMÓWIONEGO TOWARU WRAZ
Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALNEGO ZAMÓWIENIA

 

 

………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 
Szanowni Państwo!

Z przykrością informuję, że we wszystkich placówkach handlowych na terenie całego regionu ………………………………… towar …………………………………………………. jest niedostępny.
Towar ten został już wyprzedany.
Jest możliwosć zamówienia specjalnie dla Państwa u producenta.
Wysyłka na podstawie takiego zamówienia zazwyczaj jest realizowana w terminie od czterech do sześciu tygodni. Proszę o informację telefoniczną, czy bylibyście Państwo zainteresowani tą formą zakupu.
W imieniu naszej firmy dziękuję za zaufanie i służę pomocą.

 

Z poważaniem

………………………………….
(podpis)