TESTAMENT Z WYDZIEDZICZENIEM WZÓR

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku
imię i nazwisko spadkodawcy
mojej śmierci do spadku po mnie powołuję):
7. …………………………………………. w udziale2) wielkości 1/3 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
8. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
9. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1/6 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy

Oświadczam, że

Read More

TESTAMENT Z ZAPISEM WZÓR

Ja niżej podpisany …………………………….………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję1):

Read More

TESTAMENT WZÓR

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję:
1. …………………………………………. przekazując jej nieruchomość gruntową zabudowaną

budynkiem mieszkalnym położoną w ………………………………………., dla

Read More

TESTAMENT WZÓR

                                                        Testament

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku

Read More

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU WZÓR

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

. . . (miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

 

Sąd Rejonowy

w . . . (miejscowość siedziby sądu) . . .

(Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego)

Wydział I Cywilny

  Wnioskodawca: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .   Uczestnicy: 1. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 2. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 3. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 4. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym)

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku po . . .(imię, nazwisko spadkodawcy) . . .

  

Read More