Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

………………………, dnia ………………………..

 

 

Wnioskodawca:

 

…………………………………..

……………………………..

 

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 

 

Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego

podatku płatnego w formie ………………………………… z tytułu …………………………………………………

wraz z należnymi odsetkami.

Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi …………… zł.

 

Wniosek swój uzasadniam: …………………………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

…………………….., dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: ……………………………………………..                        ………………………………………………

 

Odwołanie od decyzji

 

   Odwołuję się od

Read More

DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE

  

…………………, dnia …………….

Adresat: …………………………………..

 Szanowni Państwo!  

Przesyłamy wypełniony formularz na zwrot nadpłaty podatku za rok …………………… oraz kopie dostarczonych nam dokumentów. Prosimy o

Read More

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

…………., …………….. r.

 …………….. adres …………..    Urząd Skarbowy ……………….. ………………..

 

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc ………….. br. w kwocie ………… zł.  

Uzasadnienie

Read More

PROŚBA O ZWROT PODATKU VAT WZÓR

… (miejscowość), … (data) … (imię i nazwisko) … (adres) NIP: …

  Urząd Skarbowy

… (adres)  

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot podatku VAT za … roku w kwocie… zł.

Uzasadnienie

Read More

WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu

… (miejscowość), dnia …

           Urząd Skarbowy w ………………………………. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    Wnioskodawca: ………………………………….         (imię nazwisko)                          ………………………………….            (adres)

Wniosek o przywrócenie terminu

Read More