POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)

 Sąd Rejonowy w …

Wydział Cywilny

 

Powód: …,

zam. …

 

Pozwany:

zam. …

 Wartość przedmiotu sporu: … zł

 Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Wnoszę o:

1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt …., zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda …. na rzecz pozwanego kwotę … zł z odsetkami …% od dnia … roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie … zł.

2.

 

Read More

SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

…, dnia …

 Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Wierzyciel: … imię i nazwisko, adres) Dłużnik: … imię i nazwisko, adres)   Wartość roszczenia egzekwowanego: … zł Sgn. akt egzekucyjnych – …

Skarga na czynności komornika

Read More