Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

 

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

 

im. ……………………………………..  w ……………………………….

 

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

……………………………………….

                    podpis

 

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

 

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *