……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   ul. …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

 

WNIOSEK

 

 

            Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii z akt sprawy ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………

 

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *