WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 …………………….., dnia …………….

Adresat: ………………………………..

Szanowny Panie!

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od……………….. do……………………, co stanowi kwotę …………………………PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe/mieszkalne, zgodnie z umową najmu z dnia………………………… .

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

…………………………………………….

(podpis wynajmującego)

Jeden komentarz na temat “WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

  1. Wynajmowanie mieszkań czy biur czy pomieszczeń gospodarczych nie jest jakieś stresujące, chyba, że wynajmujący przestaną płacić. Ale wtedy również można sobie poradzić. Radzę zaczynać od zwykłej, spokojnej rozmowy, a potem dokumentowania wszystkich działań, bo to się może przydać!

Zostaw komentarz

CommentLuv badge