Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku
imię i nazwisko spadkodawcy
mojej śmierci do spadku po mnie powołuję):
7. …………………………………………. w udziale2) wielkości 1/3 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
8. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
9. ………………………………………….. w udziale) wielkości 1/6 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy

Oświadczam, że

do majątku spadkowego należą następujące rzeczy:

6. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w
………………………………………., dla której Sąd Rejonowy w ………………………. prowadzi
miejsce położenia nieruchomości nazwa sądu
księgę wieczystą nr ……………………………………
numer księgi wieczystej
7. Samochód osobowy marki ………………………………
dane samochodu
8. Oszczędności na rachunku bankowym w Banku ……………………………………… w
nazwa i adres banku
wysokości ………………………………………….
kwota oszczędności
9. Udziały w spółce ……………………………….., której jestem wspólnikiem,
nazwa spółki,
10. Akcje spółki giełdowej ………………………………………..
nazwa spółki
11. Kolekcja starej porcelany
12. TV
13. Zestaw audio
14. Notebook
15. Inne ruchomości – sprzęt AGD, zestaw płyt, ubrania.
Wydziedziczam mojego syna ………………………………………….., bowiem … Postępowanie mojego syna uważam za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i rażąco naganne.
……………………………………………………………………………………..
miejscowość i data podpis spadkodawcy
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *