Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję:
1. …………………………………………. przekazując jej nieruchomość gruntową zabudowaną

budynkiem mieszkalnym położoną w ………………………………………., dla

 której Sąd Rejonowy w ………………………. prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………

wraz z ruchomościami znajdującymi się w tym domu
2. ………………………………………….. przekazując jej samochód osobowy marki ………………
oraz akcje spółki …………………………………. I udziały w spółce ……………………………
3. ………………………………………….. przekazując mu oszczędności na rachunku bankowym w Banku ………………………………………..
 
Oświadczam, że na wyżej wymienionych rzeczach wyczerpuje się mój cały majątek spadkowy.
 

miejscowość i data podpis spadkodawcy

 

Testament powinien zawierać datę sporządzenia.
Testament musi być podpisany własnoręcznie.
Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.

One thought on “TESTAMENT WZÓR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge