POROZUMIENIE W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO

…, dnia …  Ze względu na fakt, że kwota … PLN, w pełni zadowala poszkodowanego i przez to zostaje przyjęta i potwierdzona, poszkodowany … oświadcza, że

zarówno on, jak też spadkobiercy, pełnomocnicy oraz wszelkie inne osoby nieodwołalnie rezygnują z wszelkich dalszych roszczeń, podejmowania działań prawnych w sprawie znanych i nieznanych szkód wyrządzonych zarówno na osobie, jak i na mieniu, a związanych z wypadkiem, który miał miejsce dnia … w … . Podpisujący niniejsze porozumienie oświadczają, że zgadzają się z jego postanowieniami i przyjmują je w celu osiągnięcia pełnego uregulowania wszystkich żądań związanych z wyżej wymienioną szkodą. Niżej podpisany przyjmuje kwotę … PLN jako ostateczne odszkodowanie z powodu powyższego wypadku. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w obecności notariusza, który poświadcza podpisy stron. …                                                     …                             (podpis)                                     

(Podpis) W obecności: ……………………

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *