PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)………………………………………

zamieszkałemu w…………………………………………………………………………………………………………..

legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr …………………………………………….

wydanym przez. ……………………………………………………………………………………………………….

do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich   czynności  określonych  w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego, tj.

W zakresie pełnomocnictwa procesowego obejmującego umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

 

                                           …………………………………….

podpis Mocodawcy

 

 

      ………………………………………………………

podpis Mocodawcy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *