Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP

Pobierz Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP:

 

Zgłoszenie zapytania płatnika

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS pobierzesz klikając poniżej:

 

 

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Pobierz zaświadczenie:

 

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Pobierz wniosek:

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12

Pobierz wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Wniosek OL-2

Pobierz wniosek:

 

Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Wniosek OL-2

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Pobierz wzór dokumentu:

 

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Wniosek o emeryturę częściową

Do pobrania wniosek o emeryturę częściową:

Wniosek o emeryturę częściową

Wniosek o rentę rodzinną

Pobierz wniosek o rentę rodzinną:

Wniosek o rentę rodzinną

Informacja ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Pobierz wniosek:

ERP-6_plus Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych