WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data

Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….   

 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

Read More

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA

Read More