Zamówienie towaru

 

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym zamawiam następujące towary:

 

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

 

Proszę o dostawę w terminie do dnia………………………………………………….

Warunki płatności:……………………………………………………………………………….

Transport …………………………………………………………………………………………..

(rodzaj transportu).

Wszystkie zapytania związane z powyższym zamówieniem proszę kierować

do ……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres, tel.).

 

Dziękuję za niezwłoczną realizację zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………….

(podpis)

 

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

 

 

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA SPISU WYROBÓW

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:…… ………………..

 

 

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym przypominamy, że wszystkie przesyłki przeznaczone dla ………………………….(nazwa firmy odbiorcy) winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów, ich ilości oraz numer realizowanego zamówienia.

Ułatwi to przyjęcie i selekcję towaru, a tym samym spowoduje przyspieszenie płatności.

 

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………

(podpis)

 

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

 

 

PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH

……………………, dnia……….

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu towaru na podstawie umowy nr………………………….., z dnia………………………………….

Prosimy o dostarczenie ich do dnia …………………….., co umożliwi nam zachowanie terminu przesłania przesyłki.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)

 

Propozycja zamiany towaru

 

 

 

 

PROPOZYCJA ZAMIANY TOWARU

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Na podstawie umowy z dnia …………………… zobowiazaliśmy się dostarczyć Państwu  …………………………….

(nazwa i ilość towaru).

Niestety natychmiastowa wysyłka nie jest możliwa z przyczyn ……………………..………………………………..

Prosimy o informację, czy zamiast wyżej opisanych wyrobów możemy dostarczyć wyroby ………………………………….. o podobnych parametrach.

 

Przepraszamy za zaistniałe kłopoty i prosimy o odpowiedź.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

……………………………..

(podpis)

 

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

 

 

PISMO DOTYCZĄCE WYBRAKOWANEGO TOWARU

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia ……………………………………….. otrzymaliśmy specyfikację faktury towaru zakupionego na podstawie umowy z dnia ……………………………..

W otrzymanym towarze znaleźliśmy następujące braki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe przyjęcie reklamacji, w przeciwnym razie zmuszeni będziemy podjąć stosowne kroki prawne.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

 

  

 

PISMO DO PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARU

 

  

 

 

 

……………….., dnia…………..

 

Adresat: ……………………….

 

 

  

 

Na podstawie dokumentów przewozowych z dnia …………………………. (kopia w załączeniu), 

prosimy o zwrot na nasz adres towaru który  wysłaliśmy do ………………………………………………(adres).

Zgadzamy się na pokrycie kosztów zwrotu towaru.

 

  

 

Z poważaniem

 ……………………………

(podpis)

 

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

 

 

 

 

PISEMNE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA TOWARU

 

 

 

………………, dnia…………….

Adresat:…………………………

 

 

 

 

Niniejszym pisemnie potwierdzam złożone dnia………………………………………… ustne zamówienie.

Załączam specyfikację i warunki dostawy.

Jeśli w ciągu 10 dni od wysłania niniejszego zamówienia nie otrzymam od Państwa innych warunków dot. terminu realizacji, oczekuję na dostawę zamówionego towaru we wcześniej ustalonym terminie.

 

 

Z poważaniem

………………………………..

(podpis)

 

Odmowa naprawy gwarancyjnej

 

 

 

 

ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowny Panie!

 

Informujemy, że przesłany przez Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej nie spełnia wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów:

 

– została zerwana plomba upoważniająca do napraw gwarancyjnych,

– na urządzeniu widnieją ślady niefachowych napraw,

– ………………………………………………………………………….

 

Przesyłam Panu kopię listu gwarancyjnego, na którym wyraźnie jest zaznaczone, że gwarancja nie obejmuje urządzeń naprawianych wcześniej przez osoby inne niż upoważniony serwis.

 

Z poważaniem

 

………………………….

(podpis)

 

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

 

NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:……………………….

 

Szanowny Panie!

 

 

Nawiazujac do pisma dotyczącego zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. informujemy, że treść dotyczy artykułu, który został już wysłany i zapłacony, i na który z naszej strony otrzymał Pan …………% rabatu.

Niestety musimy odmówić przyjęcia zwrotu ww towaru, ponieważ artykuł ten został już wycofany z produkcji.

Umowa nasza nie przewidywała tego rodzaju sytuacji.

Przesyłamy Panu dodatkowe materiały reklamowe pomagające w sprzedaży u innych naszych dystrybutorów. Dodatkowo informujemy, że nasz przedstawiciel, Pan …………………………………………………………. skontaktuje się z Panem osobiście i przekaże Panu kilka dodatkowych sugestii.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia

 

 

 

………………………………….

(podpis)

 

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

 

 

INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy ………… został naprawiony i odesłany dnia …………. za pośrednictwem firmy przewozowej ……………………….

Ponieważ dotychczas nie otrzymaliście Państwo naszej przesyłki przypuszczamy, że zaginęła podczas transportu.

Firma przewozowa zobowiązała się do znalezienia przesyłki i udzielenia nam informacji w ciągu czternastu dni.

Jeśli w tym czasie przesyłka odnajdzie się, niezwłocznie ją Państwu przekażemy.

Jeśli zaś okaże się, że przesyłka została zagubiona, prześlemy czek o równowartości zagubionego …………………..

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis)