KONDOLENCJE WZÓR

KONDOLENCJE

 …, dnia … Adresat: …  Szanowny Panie, z przykrością dowiedziałem się o śmierci Pańskiego … . Był on nie tylko najbliższą Panu osobą, lecz również bardzo lubianym w naszym gronie kolegą. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas. Jego śmierć

Read More

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH WZÓR

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII  W CELACH REKLAMOWYCH

 

… , dnia …

Adresat:…

Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również

Read More

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI WZÓR

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI

 

… (miejscowość), dnia ….

Adresat: …   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że dnia … otrzymaliśmy

Read More

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

… (miejscowość), dnia …

 Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

Read More