Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

wniosek-o-przeprowadzenie-certyfikacji-wina-z-okreslonego-rocznika-lub-wina-z-okreslonej-odmiany-winorosli

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

……………………………………………….

……………………………………………

(nazwa i adres wnioskodawcy)

Regon………………………………………..

NIP…………………………………………………….

(wnioskodawca )

 

…………………….                                                                                                           ……………………………………..

(znak sprawy)                                                                                                              (miejscowość, data)

 

Wniosek

o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.)

Wnioskuję do ……………………Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny jakości handlowej:

 

 1. Nazwa artykułu /ów rolno-spożywczego/ych:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Producent / Wprowadzający* do obrotu………………………………………………………………………..
 2. Proponowane miejsce oceny:…………………………………………………………………
 3. Rodzaj i numer środka transportu ……………………………………………………………………………….
 4. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 5. *Towar przeznaczony na: / pochodzący z: …………………………………………………………………
 • rynek wewnętrzny □
 • eksport □
 • import □
 1. Przewidywany termin eksportu : …………………………………………………………………………………
 2. Kraj przeznaczenia …………………………………………………………………………………………………….
 3. Deklarowana klasa jakości: …………………………………………………………………………………………
 4. Deklarowana masa netto: ………………………………………………………………………………………….

11.Rodzaj i ilość opakowań: …………………………………………………………………………………………..

 1. Wymagania jakościowe wobec towaru (w przypadku eksportu) …………………………………….
 2. Wymagania dotyczące oznakowania: ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………..                                ……………………………………………….

(data złożenia wniosku)                                                                            (podpis wnioskodawcy)

* zaznacz właściwe

 

źródło: www.ijhar-s.gov.pl

Kodeks etyczny SEO

Kodeks etyczny SEO – pobierz klikając w link:

kodeks_etyczny_seo

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Pobierz dokument klikając w link poniżej:

zgloszenie-prac-geodezyjnych

Wzór zobowiązania do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

miejscowość, dnia 30.05.2010 r.

Imię i nazwisko

adres

kod miejscowość

tel.:

 

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  IM. …………………………………………….

adres

kod miejscowość

 

  

 

Zobowiązanie

 

  

Jako rodzice imię i nazwisko ur. data r. zobowiązujemy się do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”.

 

Z wyrazami poważania i szacunku: