Roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeń

Agnieszka Kowalska                                                                           Warszawa, dnia ……………

………

Warszawa

 

 

XYZ T.U. S.A.

Centrum Likwidacji Szkód Osobowych

… Warszawa

 

 

dot. szkody osobowej z dnia …, polisa nr … (sprawca Pan/ Pani …. kierujący/ a pojazdem marki …, nr rej. …)

 

Niniejszym zgłaszam szkodę osobową wraz z roszczeniami.

 

Należy opisać miejsce i okoliczności wypadku wzorując się na poniższym przykładzie:

W dniu … podczas podróży służbowej na Międzynarodowe Sympozjum Medyczne w Krakowie samochodem osobowym marki Renault nr rej. … doznałam poważnych szkód na osobie w wypadku drogowym. Pojazdem, w związku z ruchem którego zostałam poszkodowana kierowała Pani Katarzyna Nowak, właścicielka pojazdu marki Volkswagen, nr rej. …, której Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim (sygn. akt. …) postawiła zarzuty w postępowaniu karnym przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawa sygn. akt … w sądzie toczy się od dnia …/  zakończyła się w dniu … uznaniem winnym oraz skazaniem kierującej w zawieszeniu.

Omawiając szczegółowo okoliczności wypadku wyjaśniam, iż w podróży towarzyszyła mi Pani Maria Malinowska, współuczestniczka sympozjum. W drogę wyruszyłyśmy po godzinie 11.00. z terenu Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha. Ja kierowałam pojazdem marki Renault, a Pani Maria Malinowska była pasażerem siedzącym na przednim fotelu obok mnie. Obie miałyśmy zapięte pasy bezpieczeństwa. Około godziny 12.30 po minięciu miejscowości Tomaszów Mazowiecki samochód osobowy Volkswagen, nr rej. … prowadzony przez Panią Katarzynę Nowak nagle na łuku drogi zjechał na przeciwległy, mój pas ruchu i uderzył w pojazd kierowany przeze mnie jednocześnie spychając go do stromego rowu. W skutek zderzenia samochodów doznałam licznych urazów i karetką pogotowia ratunkowego zostałam odwieziona do miejscowego szpitala.

 

Następnie należy opisać od strony medycznej zakres doznanych obrażeń i ich leczenie, np.:

Do szpitala trafiłam z wewnętrznymi obrażeniami jamy brzusznej: pęknięcie śledziony oraz obrażenia wątroby, jak również wstrząśnienia mózgu, wieloodłamowe złamanie kości miednicy (kości łonowych i kulszowych z rozejściem spojenia łonowego), złamanie dwóch żeber, liczne siniaki i otarcia naskórka (dokładnie opisać obrażenia np. głowy, rąk, nóg, brzucha i stłuczenia). Po otrzymaniu zabezpieczenia w szpitalu zostałam przetransportowana karetką do domu/ innego szpitala (podać nazwę). Po przyjeździe do Warszawy zostałam przewieziona w dniu … do Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie. Dodatkowo w dniu … zostałam przewieziona się na dyżur do Szpitala … w związku z obrażeniami …. Od dnia … przebywam na zwolnieniu lekarskim.

W skutek wypadku utraciłam śledzionę, czego następstwem jest dieta oraz zwiększone ryzyko występowania zakażeń przez dalsze życie.

 

Poniżej należy opisać dolegliwości powypadkowe wzorując się na poniższym przykładzie:

Od dnia wypadku moja sytuacja życiowa dramatycznie uległa pogorszeniu – na co złożyły się problemy zdrowotne i finansowe. Od dnia …  do dnia …  byłam osobą leżącą nie mogłam wykonywać podstawowych czynności począwszy od higieny osobistej, ubrania się po przygotowanie i spożywanie posiłku (miałam zabronione podnoszenie jakichkolwiek przedmiotów). Mieszkam sama i musiałam korzystać z pomocy zatrudnionej opiekunki dla mnie i dla mojej schorowanej matki, w okresie od dnia …  do dnia … , której wynagrodzenie wynosiło … zł za dzień. Dodatkowo zmagałam się z dolegliwościami bólowymi głowy, a także w związku z licznymi stłuczeniami całego ciała, dolegliwościami jelitowymi w związku z długim leżeniem, miałam również problemy z częstymi krwotokami nosa. Przez ten czas byłam odcięta od świata zewnętrznego dopiero (np. po 2 miesiącach byłam w stanie z pomocą drugiej osoby wyjść na krótki spacer (do 15 minut). Obecnie nadal nie mogę wykonywać samodzielnie wielu czynności. Po hospitalizacji bowiem nadal nie odzyskałam pełnej sprawności ruchowej. Dłuższe stanie, chodzenie powoduje u mnie ogromne zmęczenie i dolegliwości bólowe, siedzenie wiąże się ze szczególnie silnymi bólami.

Na ciele nadal mam ślady, blizny po stłuczeniach i odczuwam bóle przy poruszaniu się. Odczuwam też bóle głowy, które przed wypadkiem u mnie nie występowały. W związku z doznawanymi urazami czeka mnie długotrwała rehabilitacja.

Od wypadku doświadczyłam wielu cierpień psychicznych – ogromny stres (wypadek, przebywanie w szpitalu – leczenie operacyjne), niemożność pomocy chorej mamie (do dnia wypadku ja wykonywałam większość prac domowych – opieka nade mną odbiła się na zdrowiu mamy), dolegliwości bólowe, podczas przejazdu środkami lokomocji odczuwam olbrzymi lęk.

 

Zahamowanie rozwoju zawodowego, naukowego, hobby można opisać wzorując się na poniższym przykładzie:

Dodatkowo moje praca i rozwój zawodowy (przed wypadkiem kończyłam pisanie doktoratu) zostały zahamowany (zawód wykonywany …) – tuż przed wypadkiem ( … r.) przełożony złożył mi propozycje wiążące się z awansem zawodowym. Mam …….. lat i przed wypadkiem byłam u szczytu swej aktywności zawodowej, do której najprawdopodobniej w długo jeszcze nie wrócę w związku z dolegliwościami fizycznymi. Ponieważ praca, którą wykonuję głównie w pozycji stojącej  – bóle i zmęczenie są bardzo uciążliwe. Do czasu wypadku byłam bardzo aktywną osobą lubiłam sport, w ramach mojego hobby uczestniczyłam w wielu zajęciach pracowni plastycznych w Warszawie  w wyniku czego zdobywałam nagrody w konkursach plastycznych – z moimi osiągnięciami plastycznymi wiązałam swoją przyszłość), udzielałam się w działaniach charytatywnych w Fundacji … – obecnie dolegliwości bólowe nie pozwalają mi na powrót do tego trybu życia. Jednocześnie od wypadku przestałam uczestniczyć w zajęciach II semestru na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (naukę finansowałam z prywatnych środków)– były to zajęcia warsztatowe, których nie będę mogła uzupełnić.

 

Następnie należy określić swoje roszczenia w zależności od rodzaju i zakresu doznanej szkody, np.:

Z powyższych względów wnoszę o przyznanie mi zadośćuczynienia w kwocie 80 000 zł. Instytucję zadośćuczynienia precyzuje art. 444 § 1 w związku z 445 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Przy określaniu zadośćuczynienia, kierując się praktyką Sądu Najwyższego należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Przy ustalaniu zadośćuczynienia winno się brać pod uwagę takie elementy jak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego kalectwo, długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, poczucie bezradności życiowej,  a także aktualną stopę życiową społeczeństwa na terenie w którym zamieszkuje poszkodowany. Ustalanie zadośćuczynienia nie może być mechanicznym obliczaniem – musi być każdorazowo rozpatrywane w sposób indywidualny z uwzględnieniem wspomnianych powyżej czynników. Wydaje się, że kwota 80 000 zł w moim przypadku nie stanowi nadmiernie wygórowanej kwoty a odzwierciedla całość negatywnych przeżyć i skutków wypadku.

Na dowód powyższego przedkładam dokumentację medyczną związaną z wypadkiem.

Dodatkowo wnoszę o zwrot dotychczasowych kosztów związanych z wypadkiem i leczeniem poniżej przedstawiam ich kalkulację na dzień zgłaszania roszczeń (na dowód ich pokrycia w załączeniu przekazuję oryginały faktur i rachunków). Zaznaczam, iż nie wszystkie  koszty jestem w stanie udokumentować, ponieważ stres związany z wypadkiem spowodował, że początkowo nie gromadziłam części rachunków. Jestem w posiadaniu opakowań lub przedmiotów na które nie posiadam rachunków, które wydają się wystarczającym dowodem na poniesienie kosztów związanych z łagodzeniem skutków wypadku. Informuję również, że nie są to wszystkie koszty, gdyż czeka mnie dalsza rehabilitacja, na potwierdzenie czego przedstawiam skierowanie na rehabilitację. W związku z tym proszę również o wypłatę zaliczki potrzebnej na porycie kosztów dalszego leczenia.

Wnoszę także o pokrycie kosztów opiekunki w wysokości …

 

Należy podać wszystkie koszty, które były następstwem wypadku (przykłady poniżej)

Leki , maści, kremy
Siedzenie rehabilitacyjne
Sprzęty pielęgnacyjno pomocnicze, takie jak: chwytaki, specjalne fotele, drabinki, kaczka sanitarna, materac przeciwodleżynowy, kule, laski, ławka na wannę  
Mata  antypoślizgowa
Balsam na odleżyny
Badanie usg jamy brzusznej w (wykonane w związku z bólami brzucha)
Usługa mycia głowy (zakład fryzjerski ul. …)
Przejazdy taksówką do szpitala …, do przychodni … i z powrotem do domu (należy podać także ilość przejazdów)
Zakup obuwia niewymagającego zapinania, zawiązywania
Zniszczone podczas wypadku: obuwie, rajstopy, spodnie dżinsowe
RAZEM Suma kosztów w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto wnoszę o zwrot utraconych zarobków w następstwie wypadku, na które składają się różnice w otrzymywanym w czasie leczenia i rehabilitacji wynagrodzeniu oraz utracone w tym okresie premie, nagrody. Miałam także następujące dodatkowe źródła dochodów …

 

Utracone przychody w związku z obniżonym wynagrodzeniem
Premie, nagrody, inne dochody z jakich tytułów

 

Na dowód utraty zarobków przedkładam … PIT za rok …, zaświadczenie o zarobkach w okresie leczenia i rehabilitacji, tj. od dnia … do dnia … – trzeba przedstawić dokumenty, które wskażą na  różnicę w dochodach na skutek wypadku (np. zestawienie wypłat z zakładu pracy i ZUS)

Reasumując wnoszę o wypłatę z umowy ubezpieczenia OC polisa nr …. :

 1. zadośćuczynienia;
 2. zwrotu przedstawionych kosztów;
 3. zwrotu utraconych zarobków;

w wyżej określonych kwotach

 

Jednocześnie celem usprawnienia likwidacji szkody wnoszę o rozpoczęcie czynności likwidacyjnych z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów ww. pojazdu.

Licząc na pilne zajęcie się moją sprawą, jak również pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń, pozostaję

 

 

 

z poważaniem,

Agnieszka Kowalska

 

źródło: www.rzu.gov.pl

 

Protokół po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie strat

W związku ze zgłoszeniem do XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu włamania oraz kradzieży do mojego mieszkania w dniu 2 sierpnia 2009 r. niniejszym przedstawiam wykaz wyposażenia domowego, które zostało zniszczone bądź skradzione.

 • Rzeczy skradzione
  • Telefon komórkowy marki Nokia N82 nr imei 35319002141548705 o wartości 1150 zł (w załączeniu paragon z dnia 6 czerwca 2009 r.)
  • Laptop marki Acer Travelmate 5520 kupiony w 2008 r. o wartości 1400 zł (wartość zakupu 2200 zł wg załączonego paragonu oraz karty gwarancyjnej)
  • Telewizor LCD Sharp LC-32A47 EVBK o wartości 1900 zł (telewizor był jeszcze nie rozpakowany, dowód zakupu, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi również – jako dowód przedstawiam oświadczenie mojej Żony Anny Kowalskiej oraz swoje iż kupiliśmy telewizor w dniu 1 sierpnia 2009 za 1900 zł)
  • Hantle do ćwiczeń o wagach 2, 3, 5 kg o wartości 150 zł (rachunek)
  • Rower mojego syna marki Marvel o szacunkowej wartości 500 zł, który stał w Jego pokoju (zdjęcia pokoju syna na dwa tygodnie przed włamaniem)
 • Rzeczy zniszczone
  • Podpalony dywan o wymiarach 4×3,5 m o wartości nieznanej (w załączeniu zdjęcia zniszczeń)
  • Zbite lustro szklane o wymiarach 1×1,7 m o wartości ok. 800 zł (w załączeniu zdjęcie)
  • Wybite szyby w oknach (w załączeniu zdjęcie)
  • Zabrudzona i podarta pościel z łóżka, które stało przy oknie przez które dostali się złodzieje po wybiciu szyb
  • Zniszczona szafka nocna AKVERDAVALK (w załączeniu zdjęcia) wartość wg strony sklepu IKEA 499 zł

Do wykazu strat i zniszczeń załączam zdjęcia (9 szt), paragony i inne dowody zakupów (3), oświadczenie Żony oraz swoje nt zakupu telewizora.

Z poważaniem

Jan Kowalski

źródło: www.rzu.gov.pl

Wzór zawiadomienia o kradzieży pojazdu z ubezpieczenia autocasco (AC)

 

Warszawa, dnia 9 lipca 2009 roku

Jan Kowalski

Kwiatowa 70

00-892 Warszawa

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

 

 

Zawiadomienie o kradzieży

 

Wypełniając obowiązek wynikający z umowy ubezpieczenia autocasco zawartej, w wariancie „maksimum”, pomiędzy mną, a XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 14 kwietnia 2009 r. o numerze XYZ/KOW/140409/I niniejszym informuję, iż pomiędzy godziną 21:00 8 lipca 2009 r., a 3.30 w nocy z 8 na 9 lipca 2009 r. skradziony został mój samochód marki Fiat Bravo 1,9l Multijet Active o numerze rej. WE 7890.

Pojazd objęty był ubezpieczeniem autocasco z uwzględnieniem ryzyka kradzieży. Został nabyty przez mnie jako nowy w dniu 12 kwietnia 2009 r. w salonie delareskim  FIAT przy ul. Kowalskiej 1 w Warszawie za cenę 62 000 zł.

Do dnia wczorajszego pojazd miał przejechane 6 000 km, nie miał żadnych uszkodzeń. W związku z postanowieniem § 19 umowy ubezpieczenia zwracam się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania ustalonego na podstawie faktury zakupu.

Pojazd zaparkowany był jak co wieczór na mojej ogrodzonej posesji przy ulicy Kwiatowej 70. W momencie kradzieży przebywałem na spotkaniu towarzyskim. Po powrocie spostrzegłem resztki szyby (na podstawie ich położenia wnioskuję, ze wybita została szyba w lewych przednich dniach) oraz uszkodzony zamek od bramy (co pozwoliło ją otworzyć) Nadmieniam, iż pojazd zabezpieczony był stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia tj. wyposażony był w alarm oraz immobiliser. Oba systemy zabezpieczeń były aktywne.

Do zawiadomienia o kradzieży załączam potwierdzenie zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa kradzieży na moją szkodę, które dokonałem niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży na komisariacie przy ul. Poleczki 11 w Warszawie oraz kopię faktury potwierdzającej zakup pojazd za kwotę 62 000 zł.

Jeżeli w umowie wskazane są również inne czynności, które obowiązany jest dokonać, zwracam się o niezwłoczne ich wskazanie.

Odszkodowanie proszę przelać na konto nr 89 2004 4569 1235 1478 2569 9853.

 

Z poważaniem

Jan Kowalski

 

 

 

 

 

UWAGA: często zdarza się, że Ubezpieczyciel wymaga dokonania zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie kradzieżowej używając formularzy zakładu ubezpieczeń.

źródło: www.rzu.gov.pl

Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia

Pobierz druk klikając w poniższy link:

druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia – może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzenia

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Nie wysyłaj CV

Nie wysyłaj CV>>>

Firmy zatrudniają pracowników, aby rozwiązywać problemy lub zapobiec ich powstaniu, aby rozwijać się, zmniejszać koszty i poprawiać swoją sytuację finansową. Robią to dla własnej korzyści. Pracodawcy nie obchodzi, czego ty chcesz lub do czego dążysz – jemu zależy wyłącznie na otrzymaniu tego, czego on sam pragnie. Firmy nie oczekują, że ich pracownicy pomnożą istniejące problemy, obciążą je własnymi zmartwieniami i będą wymagali dodatkowej obsługi. One chcą pozbyć się tego wszystkiego.
Jeśli nie masz pojęcia, dlaczego dana firma powinna cię zatrudnić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona również nie będzie tego wiedziała. Znasz siebie, wiesz, jakie masz zdolności. Po przeanalizowaniu profilu firmy, w której chciałbyś pracować, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób możesz jej pomóc – zarówno poprzez jakieś doraźne rozwiązanie, jak i w perspektywie długotrwałej współpracy. To, czy zdołasz sprzedać samego siebie, zależy od tego, w jaki sposób możesz w czymś pomóc.

ZOBACZ PORADNIK>>>

Odpowiedź na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie

Warszawa, dnia ……. roku

Jan Kowalski

Belwederska 7/1

00-902 Warszawa

XYZ

Windykacja sp. z o.o.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………. roku, stanowiące wezwanie do zapłaty wierzytelności w postaci zaległej raty składki z tytułu zawartej w dniu 1 stycznia 2004 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pragnę oświadczyć, iż nie spełnię żądanego ode mnie świadczenia w wysokości, w sposób i w terminie przez Państwa wskazanym.

Jak wynika z treści Państwa pisma i załączonych do nich dokumentów, w ………. roku została zawarta umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów z XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Strony umowy postanowiły, że składka za udzielona ochronę ubezpieczeniową zostanie zapłacona w dwóch równych ratach, z czego termin wymagalności został oznaczony na dzień …………………., drugiej zaś na dzień …………….  W dniu ………….. Państwa spółka nabyła od ubezpieczyciela wierzytelność w postaci zaległej raty składki z przedmiotowej umowy wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu ……………. otrzymałem od Państwa wezwanie do zapłaty wierzytelności w wysokości ……….

Bezspornym jest fakt, że II rata składki z tytułu przedmiotowej umowy OC nie została przeze mnie zapłacona. Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie zaś z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. Tak więc Państwa wezwanie dotyczy spełnienia świadczenia, którego termin wymagalności nastąpił w dniu ………….(np. 30 czerwca 2004 r.), a jego przedawnienie nastąpiło w dniu …………(np. 30 czerwca 2007 roku). W związku z powyższym nie widzę podstaw do zapłaty żądanej raty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jednocześnie pragnę oświadczyć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skorzystam z przysługującego mi uprawnienia do podniesienia zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., sąd uwzględnia przedawnienie na zarzut dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.

z poważaniem

 

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia

 

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego tzn. w sytuacji gdy w związku z tym samym pojazdem jednocześnie jesteśmy ubezpieczeni w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń.

Uwaga! Art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK pozwala rozwiązać jedynie umowę wznowioną automatycznie o ile ma się zawartą również inną umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Wypowiedzenie uznaje się za złożone z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć kar za nieposiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

Warszawa, dnia 22.02.2014 r.

Anna Nowak

 1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 1. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

W związku z posiadaniem pojazdu marki Fiat o nr rej WPK 123465 zawarłam z XYZ TU S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Umowa została zawarta na okres od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r. (seria i nr polisy OCK 987654).

Ponieważ nie złożyłam w terminie wypowiedzenia, z mocy prawa doszło do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy pomiędzy moim dotychczasowym ubezpieczycielem XYZ TU S.A. a mną.

W dniu wczorajszym zawarłam umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego z moim nowym ubezpieczycielem QWE TU S.A.

W związku z powyższym na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiadam moją umowę zawartą z Państwem w dniu 15 lutego 2014 r.

Jednocześnie proszę o przedstawienie informacji o wysokości składki ubezpieczeniowej, która jest Państwu należna za okres 15-22 lutego 2014 r.

 

                                                                                              Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl

Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania

Dorota Soida – „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania.” ZOBACZ>>>

Każdy z nas chociaż raz w życiu albo przeszedł albo przejdzie przez rozmowę kwalifikacyjną.
Zadajemy sobie wtedy pytanie: A co będzie, gdy zadadzą mi jakieś niewygodne pytanie?! Co odpowiedzieć? Prawdę? Kłamać? Uciekać?!
Odpowiedzi na trudne pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być… bardzo proste, mądre i skuteczne!
Jesteś osobą poszukującą pracy:
• Bezpośrednio po studiach?
• Która straciła pracę w wyniku reorganizacji i redukcji?
• Pragnącą zmienić pracę na lepszą?

Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną>>>

Chcesz zdobyć pracę w mniejszym stresie i szybciej? Ten ebook Ci w tym pomoże!
Ebook Doroty Soidy da Ci konkretne wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej podczas poszukiwania pracy, aby zakończyć ją sukcesem. W szczególności da Ci wskazówki dotyczące trudnych i niewygodnych pytań kwalifikacyjnych, które zawsze w rozmowie prędzej czy później wystąpią…
Treść tej publikacji opiera się na metodologii DBM, firmy, która spierała już tysiące osób w poszukiwaniu pracy oraz bogatym indywidualnym doświadczeniu pracy z osobami poszukującymi nowego zatrudnienia.
Z ebooka „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania” dowiesz się między innymi”:
Po co Ci dobrze napisany życiorys.
Jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych.
Jaka powinna być profesjonalna autoprezentacja.
Jak napisać dobry list motywacyjny.
Jak odpowiedzieć na trudne pytania, na przykład:

 • dlaczego szukasz pracy

Co sądzisz o poprzednim pracodawcy?
Jak oceniasz
poprzedniego przełożonego?
Dlaczego chcesz pracować właśnie w naszej firmie?
Twoje trzy słabe strony
Pytania „Co by było gdyby…?”
Jak szybko zaczniesz wnosić konkretny wkład do
firmy?
Pytania osobiste…
Ile chcesz u nas zarabiać?

Doświadczenie autorki, Doroty Soidy, gwarantuje, że po przeczytaniu tej publikacji, nie będziesz miał żadnych problemów z rozmowami kwalifikacyjnymi.
Dzięki ebookowi „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania” już niedługo nie będziesz mieć problemów ze zdobyciem pracy!
Zainwestuj w swoją przyszłość! ZOBACZ PORADNIK>>>

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń

 

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zamierza zmienić zakład ubezpieczeń nie zawierając następnej (nie kontynuując) umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Uwaga! Wypowiedzenie uznaje się za złożone z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć kar za nieposiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Aby wypowiedzenie było skuteczne musi zostać złożone najpóźniej w przedostatnim dniu trwania umowy ubezpieczenia.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

Warszawa, dnia 22.02.2014 r.

Anna Nowak

 1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

W związku z posiadaniem pojazdu marki Fiat o nr rej WPK 123465 zawarłam z XYZ TU S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Umowa została zawarta na okres od dnia 15 marca 2013 r. do dnia 14 marca 2014 r. (seria i nr polisy OCK 987654).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiadam powyższą umowę z zachowaniem terminu ustawowego.

 

                                                                                              Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl

Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 30 dnia od daty nabycia pojazdu. W powyższym przykładzie wypowiedzenie musiałoby dotrzeć do XYZ TU S.A. najpóźniej 24 lutego 2012 r. (bez względu na datę wysłania listu). Dlatego też wysyłając wypowiedzenie za pośrednictwem poczty należy to zrobić z takim wyprzedzeniem, które da szansę by wypowiedzenie dotarło do Ubezpieczyciela najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu.

Innym sposobem wypowiedzenia jest złożenie go w siedzibie zakładu ubezpieczeń za potwierdzeniem odbioru (z zachowaniem terminu 30 dni od daty nabycia pojazdu).

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć sankcji związanych z brakiem spełnienia obowiązku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. wypowiadający może sam wskazać termin w którym umowa ubezpieczenia ma ulec rozwiązaniu. Np. wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem …..

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, gdy kupujący nie chce korzystać z polisy zbywcy, chcąc zawrzeć umowę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12.02.2012 r.

Anna Nowak

 1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

Informuję, iż w dniu 25.01.2012 r. nabyłam od Pana Andrzeja Kowalskiego, zam. w Warszawie, przy ul. Kwiatkowej 100, pojazd marki Fiat, o numerach rejestracyjnych WIK 29865.

Pan Andrzej Kowalski zawarł w Państwa towarzystwie umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą z dnia 15.06.2011 r., seria i nr OCK 987654, z okresem ubezpieczenia od dnia 16.06.2011 r. do dnia 15.06.2012 r.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiadam powyższą umowę. W załączeniu przedkładam kopię polisy, którą przekazał mi Pan Andrzej Kowalski.

 

Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl