Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników) ZUS Z-3

Zaświadczenie do pobrania:

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników) ZUS Z-3

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie N-9

Pobierz zaświadczenie – kliknij w nazwę poniżej:

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie N-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z faktem poddania się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania ZAS-9

Zaświadczenie pobierzesz klikając w link:

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z faktem poddania się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZAS-8

Zaświadczenie pobierz klikając w link:

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZAS-8

Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu ZAS-40

Zaświadczenie do pobrania – kliknij w link poniżej:

Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem

Zaświadczenie – pobierz:

Zaświadczenie lekarskie o okresie w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego ZAS-24

Zaświadczenie do pobrania:

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego ZAS-24

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia ZAS-21

Pobierz zaświadczenie:

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie niezdolności do pracy ZAS-2

Pobierz zaświadczenie klikając w ten link:

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie niezdolności do pracy ZAS-2

 

 

 

 

Zaświadczenie pracodawcy o urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego ZAS-15

Zaświadczenie do pobrania — kliknij poniżej:

Zaświadczenie pracodawcy o urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego ZAS-15