Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS FZLA

Pobierz dokument poprzez kliknięcie w poniższy link:

Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS FZLA

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS EZS-U

Aby pobrać dokument kliknij na ten link:

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS EZS-U

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS-EZS-P

Dokument pobierz poprzez kliknięcie poniższego linku:

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS-EZS-P

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach (za okresy miesięczne / roczne) ZUS-EWZU

Dokument pobierzesz spod poniższego linku – otwórz i zapisz na swoim komputerze:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach świadczeniach za okresy miesięczne roczne ZUS-EWZU

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek / świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia ZUS-EWNUU

Kliknij dokument poprzez kliknięcie linku:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia ZUS-EWNUU

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS-EWN

Pobierzesz dokument po kliknięciu w link poniżej:

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS-EWN

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Dokument możesz pobrać po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN

Dokument pobierzesz po kliknięciu w ten link:

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej ZUS ER-9

Pobierz dokument klikając w ten link:

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej ZUS ER-9

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia ZUS ER-18

Pobierz dokument klikając w poniższy link:

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia ZUS ER-18