Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego ZUS Np-7

Kliknij poniżej i pobierz dokument:

Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego ZUS Np-7

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem / na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci ZUS ER-16

Kliknij w link i pobierz dokument:

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci ZUS ER-16

Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego ZAS-39

Kliknij w poniższy link i pobierz dokument:

Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego ZAS-39

Oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat 8, w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły ZAS-36

Kliknij i pobierz dokument:

Oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat 8, w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły ZAS-36

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę o śmierci matki dziecka Oświadczenie ZAS-33

Kliknij i ściągnij dokument:

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę o śmierci matki dziecka Oświadczenie ZAS-33

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego ZAS-26

Kliknij i pobierz dokument:

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego ZAS-26

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Oświadczenie RD-2

Kliknij w link poniżej i pobierz dokument:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de MinimisPomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Oświadczenie RD-2

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie US-39

Kliknij i na link:

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie US-39

Wniosek o zaświadczenie A1 – personel pomocniczy Wspólnot Europejskich US-33

Kliknij w link poniżej i obierz druk:

Wniosek o zaświadczenie A1 – personel pomocniczy Wspólnot Europejskich US-33

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Kliknij w poniższy link i pobierz dokument:

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS_ERp-6Z-6.2