Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia…………..

Adresat:………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr …………………….., z dnia………………………………… z powodu nieprzestrzegania przez Państwa następujących warunków

umowy: ……………………………………(podać punkty i paragrafy).

 

Po otrzymaniu stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia z Państwa strony oraz zobowiązanie do przestrzegania warunków umowy w przyszłości, wznowimy dostawy.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………

(podpis)

 

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

 

 

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z dnia…………………….

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………

Towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Prosimy o wstrzymanie dalszych dostaw.

W związku z tym, że nasze zobowiązania umowne względem klientów zmuszają nas do znalezienia innego dostawcy, odstępujemy od ww umowy, zastrzegając sobie ewentualne prawo do odszkodowania, jeżeli takie powstanie.

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………………

(podpis)

 

Informacja o chwilowym braku towaru

 

INFORMACJA O CHWILOWYM BRAKU TOWARU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy za Państwa zamówienie nr ……………………………….. na ……………………………………… (nazwa towaru).

Niestety występują chwilowe braki w zapasach producenta.

Złozyliśmy zamówinie na następną dostawę, ale nie ma informacji od producenta, co do terminu realizacji.

Dlatego chętnie zwrócimy Państwa przedpłatę i prześlemy informację po otrzymaniu następnej partii towaru. Możemy również wpłaconą kwotę zatrzymamać i wysłać towar natychmiast po jego otrzymaniu.

 

Prosimy o Państwa decyzję.

 

 

Z poważaniem

……………………………………………

(podpis)

 

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 

INFORMACJA O NIEPRZYJĘCIU ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:……………………………

 

 

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia …………………….., nr……………………….. informuję, że wysyłkę zrealizowaliśmy w terminie (kopia dowodu dostawy w załączeniu).

Anulowanie przez Państwa ww zamówienia nie ma żadnego uzasadnienia.

Towar został wydany zgodnie z warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, wywiązaliśmy się zatem z naszych zobowiązań umownych.

W zwiazku z tym, zastrzegamy sobie pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

Z poważaniem

 

…………………………………….

(podpis)

 

Informacja o braku zamówionego towaru

 

INFORMACJA O BRAKU ZAMÓWIONEGO TOWARU WRAZ
Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALNEGO ZAMÓWIENIA

 

 

………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 
Szanowni Państwo!

Z przykrością informuję, że we wszystkich placówkach handlowych na terenie całego regionu ………………………………… towar …………………………………………………. jest niedostępny.
Towar ten został już wyprzedany.
Jest możliwosć zamówienia specjalnie dla Państwa u producenta.
Wysyłka na podstawie takiego zamówienia zazwyczaj jest realizowana w terminie od czterech do sześciu tygodni. Proszę o informację telefoniczną, czy bylibyście Państwo zainteresowani tą formą zakupu.
W imieniu naszej firmy dziękuję za zaufanie i służę pomocą.

 

Z poważaniem

………………………………….
(podpis)

 

Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

………………………, dnia ………………………..

 

………………………………

 

……………………………….

 

………………………………

(imię i nazwisko, firma)

 

Urząd Skarbowy

………………………….

…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów

podatkowych

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów

prawa podatkowego w następującej sprawie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

według mnie w omawianej sprawie powinny znaleźć zastosowanie następujące przepisy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przepisy te rozumiem następująco:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

………………………….., dnia …………………….

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

(nazwa firmy, NIP)

 

 

 

Urząd Skarbowy

………………………………….

…………………………………..

 

 

 

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

 

 

 

 

 

Informuję, że z dniem ……………… roku zrzekam się opodatkowania w formie karty podatkowej.

Począwszy od dnia …………… roku będę prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

 

 

 

…………………………………….

(podpis)

Wniosek o zaświadczenie o stanie zobowiązań zbywcy przedsiębiorstwa

………………………, dnia ………………………..

 

 

 

Wnioskodawca

…………………………………….

…………………………………….

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia

o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

Zwracam się z prośbą o wydanie przez Urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ……………………………………………………………., które mam zamiar nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

 

 

 

…………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o wznowienie postępowania ostatecznego

………………………, dnia ………………………..

 

Wnioskodawca:

 

…………………………….

…………………………….

 

 

Urząd Skarbowy

w ……………………………………….

 

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego

określającą wysokość zaległości podatkowej

 

 

Zwracam się z prośbą o:

1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w ………………………………………. z dnia ………………………………. sygn. ……………………………….

2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.

 

 

Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………………

 

 

 

 

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

………………………, dnia ………………………..

Wnioskodawca:

…………………………………..
……………………………..

Urząd Skarbowy

w ………………………………………………………

 

 

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

 

 

Zwracam się z prośbą o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego
nr ……………………………………. z dnia …………………………………….. w sprawie ustalenia
wysokości zobowiązania podatkowego za ……………………………………………………………
Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………..

 

 

 
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)