UMOWA LICENCYJNA

 

UMOWA LICENCYJNA

 

 

zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Licencjobiorcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Licencjodawcą

§ 1

Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez ………………………………………………………….. wraz z materiałami towarzyszącymi.

 

Read More