UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta ………………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………. legitymującym się ………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………..

zwany dalej Zlecającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pośrednikiem,

§1.

Read More

DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

(piećzęć fitmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

Read More

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§1.

Read More