OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Read More