KARA UPOMNIENIA, NAGANY, PIENIĘŻNA WZÓR

Kara upomnienia, nagany, pieniężna*

   ……………………………………………………                                    ………………………………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                            (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)   Znak sprawy …………………….                                                  Pan(i)                                                  …………………………………………………                                                  …………………………………………………                                                                                           (adres)     Na

podstawie

Read More

WNIOSEK O PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GARAŻU I ODDANIE GRUNTU

… (miejscowość), … r.

Prezydent Miasta …

Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. …  

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Działając w imieniu własnym, na zasadzie

Read More

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

  Ja, niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………………udzielam pełnomocnictwa

Read More

DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE

  

…………………, dnia …………….

Adresat: …………………………………..

 Szanowni Państwo!  

Przesyłamy wypełniony formularz na zwrot nadpłaty podatku za rok …………………… oraz kopie dostarczonych nam dokumentów. Prosimy o

Read More

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

   

…………….., dnia……………….

Adresat:………………………….

 Szanowny Panie!

Niniejszym informuję, że otrzymaliśmy

Read More

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR WZÓR

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

  

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

  Szanowni  Państwo!

Niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT

Read More